Dragon Bay

30 tầng nổi, hai tầng hầm trên tổng diện tích sàn xây dựng hơn 170.000 m2

Package
1.000 tỷ
Contract value
Consultant
Specialized in
Main contractor
Project completion time
Client

Tập đoàn DOJI

Location

Hạ Long, Quảng Ninh

Status

Đã hoàn thành

in 2017

Gói thầu
1.000 tỷ
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

PROJECT IMAGES

Related Projects

Table of Contents

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

GENERAL INQUIRIES​