Coteccons tiếp tục góp mặt trong Top doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam dù trải qua nhiều biến động

Trải qua quá trình tái cơ cấu đầy khó khăn và tổn thương nặng nề từ đại dịch Covid-19, Coteccons vẫn đặt chính sách nhân sự, trọng dụng người tài là ưu tiên hàng đầu. Trong thời gian dịch bệnh, Coteccons không thực hiện tiết giảm chi phí bằng việc cắt giảm nhân sự hoặc …

Coteccons tiếp tục góp mặt trong Top doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam dù trải qua nhiều biến động Read More »