Vinhomes Imperia Hải Phòng

1 tầng hầm, 5 tầng khối đế và 40 tầng khách sạn

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

VinGroup

Loại hình dự án
Địa điểm

1 Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2017

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG