The Matrix One

Tổng diện tích đất: 39.8ha

– Shop Apartment: 20 căn
– Căn hộ: 740 căn
– Penthouse: 2 căn

Xây dựng
Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
Nhà thầu chính
Dự kiến cuối năm 2020
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Công ty Cổ phần Đầu tư Mai Linh

Địa điểm

Mễ Trì, Châu Văn Liêm, Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Trạng thái
Xây dựng
Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
Nhà thầu chính
Dự kiến cuối năm 2020
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn
Search for:
TÌM KIẾM