Tây Hồ View
Tổng thầu thi công kết cấu móng tầng hầm, kết cấu phần thân và xây trát khối 4A, 4B
Gói thầu
1,600 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
* Dự án dân dụng có quy mô lớn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
20 tháng
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Công ty  TNHH Khách sạn và Du lịch Tây Hồ View

Loại hình dự án
Địa điểm

58 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Trạng thái
Tổng thầu thi công kết cấu móng tầng hầm, kết cấu phần thân và xây trát khối 4A, 4B
Gói thầu (VN)
1,600 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
* Dự án dân dụng có quy mô lớn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
20 tháng
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn
Search for:
TÌM KIẾM