StarCity Nha Trang

Diện tích xây dựng 2.454 m2 với 21 tầng và 1 tầng hầm

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Tập đoàn Đại Dương & Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng Sông Đà

Địa điểm

72 - 74 Trần Phú Nha Trang

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2012

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG