Nhà Máy Sợi Tainan Spinning Việt Nam

56,000 m2 (diện tích đất 18ha)

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Tainan Spinning Việt Nam

Loại hình dự án
Địa điểm

KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2013

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG