Nhà Ga Hàng hóa Sân Bay TSN – Air Cargo

Diện tích: 13,700 m² : 1 tòa nhà kho cao 25m và khu văn phòng 4 tầng

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCSC)

Loại hình dự án
Địa điểm

Sân bay Tân Sơn Nhất

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2009

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG