Masteri Thảo Điền

5,5 ha gồm: 2 tầng hầm, 2 tầng Podium và 8 khối nhà cao 43 tầng

Thiết kế và thi công
Gói thầu
4.400 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
30 tháng
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Điền

Địa điểm

165 Xa lộ Hà Nội, P.Thảo Điền, Q.2, Tp.HCM

Trạng thái
Thiết kế và thi công
Gói thầu (VN)
4.400 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
30 tháng
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn
Search for:
TÌM KIẾM