Mandarin Garden Residential

2 tầng hầm, 4 khối nhà cao từ 21 – 30 tầng

Tổng thầu thi công công tác kết cấu, hoàn thiện, Cơ điện lạnh
Gói thầu
529 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
14 tháng
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Cty CP Golden Gain Vietnam

Loại hình dự án
Địa điểm

Đường Hoàng Minh Giám Khu Đô Thị Đông Nam - Trần Duy Hưng HN

Trạng thái
Tổng thầu thi công công tác kết cấu, hoàn thiện, Cơ điện lạnh
Gói thầu (VN)
529 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
14 tháng
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn
Search for:
TÌM KIẾM