Khu Nhà ở phức hợp Mỹ Tú I
Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Cty TNHH Liên Doanh Phú Mỹ Hưng

Loại hình dự án
Địa điểm

Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP. HCM

Trạng thái

vào 2003

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG