Khu căn hộ cao cấp DV Nam Sài Gòn
Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

TNHH căn hộ Dịch vụ Nam Sài Gòn (Mapletree)

Loại hình dự án
Địa điểm

Quận 7, Tp. HCM

Trạng thái

vào 2016

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG