Khách Sạn Quê Hương 6
Tầng hầm, Phần Thân, Công tác Xây, Kiến trúc, M&E.
Gói thầu
31 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
UPCC
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
402 ngày.
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Cty CP Quê Hương - Liberty

Loại hình dự án
Địa điểm

177 – 179 Lê Thánh Tôn Q.1

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2009

Tầng hầm, Phần Thân, Công tác Xây, Kiến trúc, M&E.
Gói thầu (VN)
31 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
UPCC
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
402 ngày.
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG