Khách Sạn Đảo Xanh

2 tầng hầm và 24 tầng lầu

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Công ty ĐT XD và Phát triển Hạ Tầng Nam Việt Á.

Loại hình dự án
Địa điểm

Khu Biệt Thự Đảo Xanh Tp. Đà Nẵng.

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2008

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG