HOÀ PHÁT DUNG QUẤT

Kết cấu, hoàn thiện, cơ sở hạ tầng, tính năng & cơ khí

 

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company

Loại hình dự án
Địa điểm
Trạng thái

vào 2014

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG