Hồ Tràm Sanctuary Resort

Diện tích 16 ha: 67 villas

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Cty CP Du lịch Hải Vương; Cty CP KD & PT Nhà Nguyên Vũ

Loại hình dự án
Địa điểm

Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trạng thái

vào 2008

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG