Đại học Quốc tế RMIT
Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

River Park Hoi An J.V. Co.

Địa điểm

702 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q.7, HCM

Trạng thái

vào 2005

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG