Đại Học Quốc Tế RMIT
Kết cấu và hoàn thiện.
Gói thầu
37,553 tỷ đồng.
Giá trị hợp đồng
HBP Project Managerment.
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
2005
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

River Park Hoi An J.V. Co.

Địa điểm

702 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q.7, HCM

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2005

Kết cấu và hoàn thiện.
Gói thầu (VN)
37,553 tỷ đồng.
Giá trị hợp đồng
HBP Project Managerment.
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
2005
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG