Coteccons Office Tower
Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia (PHG)
Nhà thầu chính
12/2010.
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Coteccons Group.

Địa điểm

236/6 Điện Biên Phủ P.17 Q.BT

Trạng thái
Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia (PHG)
Nhà thầu chính
12/2010.
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn
Search for:
TÌM KIẾM