City Garden (GĐ1)

4 Block (7 tháp), 19-27 tầng

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Cty TNHH Vườn Phố

Loại hình dự án
Địa điểm

59 Ngô Tất Tố, P.21, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Trạng thái

vào 2010

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG