City Garden (GĐ1)

4 Block (7 tháp), 19-27 tầng

2 block nhà, 1 tháp đơn và 1 tháp đôi
Gói thầu
984 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Cty TNHH Mace
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
26 tháng.
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Cty TNHH Vườn Phố

Loại hình dự án
Địa điểm

59 Ngô Tất Tố, P.21, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2010

2 block nhà, 1 tháp đơn và 1 tháp đôi
Gói thầu (VN)
984 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Cty TNHH Mace
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
26 tháng.
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG