Chung cư An Phú 2

37.000 m2 bao gồm 2 tầng hầm và 25 tầng lầu

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Công ty CP An Phú

Loại hình dự án
Địa điểm

961 Hậu Giang, Q.6, TP. HCM

Trạng thái

vào 2013

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG