Casino Nam Hội An

Casino lớn nhất Việt Nam

Gói thầu
7.000 tỷ
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Dự án nghỉ dưỡng
Đặc biệt
Nhà thầu chính
19 tháng | 2017
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Liên doanh giữa VinaCapital và 2 tập đoàn Chow-Tai-Fook (HongKong) và The Suncity Group (Macau)

Địa điểm

Nam Hội An

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2017

Gói thầu (VN)
7.000 tỷ
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Dự án nghỉ dưỡng
Đặc biệt
Nhà thầu chính
19 tháng | 2017
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG