Cao Ốc Văn Phòng CentrePoint

Diện tích đất: 4,000 m2, Diện tích xây dựng: 40,000 m2, Tầng hầm: 02, Tầng cao: 17

Tổng thầu thi công: Kết cấu, hoàn thiện và M&E
Gói thầu
350 tỷ đồng.
Giá trị hợp đồng
HBP Project Managerment.
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Refico

Loại hình dự án
Địa điểm

106 Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận, HCM

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2008

Tổng thầu thi công: Kết cấu, hoàn thiện và M&E
Gói thầu (VN)
350 tỷ đồng.
Giá trị hợp đồng
HBP Project Managerment.
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG