Cao Ốc The Everrich I

Diện tích xây dựng: 97,000 m2, 28 tầng

Kết cấu Hầm - Thân và Hoàn thiện
Gói thầu
500 tỷ đồng.
Giá trị hợp đồng
Meinhardt Vietnam, Công ty ONG & ONG (Singapore).
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Công ty Địa ốc Phát Đạt.

Loại hình dự án
Địa điểm

968 Đường 3/2, P.15, Q.11, HCMC

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2008

Kết cấu Hầm - Thân và Hoàn thiện
Gói thầu (VN)
500 tỷ đồng.
Giá trị hợp đồng
Meinhardt Vietnam, Công ty ONG & ONG (Singapore).
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG