Cao Ốc Sài Gòn Happiness Square

Tổng diện tích sàn xây dựng 50,000 m2: 14 tầng & 2 tầng hầm

Kết cấu & Hoàn thiện
Gói thầu
140 tỷ đồng.
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Cty TNHH Fei Yueh Vietnam

Loại hình dự án
Địa điểm

235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, Tp.HCM.

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2007

Kết cấu & Hoàn thiện
Gói thầu (VN)
140 tỷ đồng.
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG