Bitexco – The Manor Hanoi

260 Architects, HBP Project Management

Kết cấu & Hoàn thiện
Gói thầu
180 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Bitexco Land

Loại hình dự án
Địa điểm

Mỹ Đình, Từ Liêm, TP. Hà Nội

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2005

Kết cấu & Hoàn thiện
Gói thầu (VN)
180 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG