Ông Bolat Duisenov

Ông Bolat Duisenov, sinh năm 1981 – quốc tịch Kazakhstan, là người sáng lập Pilot X, đồng thời là Tổng Giám đốc Kusto Việt Nam. Ngoài ra, ông còn là Thành viên HĐQT của Gemadept và FiinGroup.
84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG