TRƯỞNG BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: (Địa điểm làm việc: TPHCM)

1. Công tác Tổ chức và Quản lý
– Lập kế hoạch, tổ chức, quản lý điều hành hoạt động của Ban KTNB.
– Thực thi các chiến lược, chính sách liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Ban KTNB, điều lệ, quy định, quy chế Công ty.
– Bố trí nhân sự, phân công công việc cho nhân sự cấp dưới cũng như kiểm soát hoạt động, kết quả công việc của các nhân sự cấp dưới.
– Báo cáo theo định kỳ hàng tuần hoặc đột xuất theo yêu cầu của HĐQT/ BKS.

2. Công tác chuyên môn
– Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm và thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt.
– Thực hiện các chính sách, quy trình và thủ tục kiểm toán đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
– Kiểm toán đột xuất và tư vấn theo yêu cầu của HĐQT, BKS.
– Có ý kiến khi có đề nghị tham vấn của HĐQT, BKS.
– Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ và kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót; đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
– Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của các đơn vị được kiểm toán.
– Thực hiện các biện pháp để đảm bảo tính độc lập và đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Ban KTNB.

3. Đào tạo và cập nhật kiến thức và các vấn đề khác
– Đào tạo người kế nhiệm, phân công và ủy quyền và đề xuất bổ nhiệm những nhân sự có năng lực.
– Đào tạo, tập huấn, huấn luyện nội bộ cho các thành viên Ban KTNB, các đơn vị của Công ty.
– Xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ trình HĐQT, BKS xem xét, phê duyệt.
– Phát triển, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện phương pháp kiểm toán nội bộ và phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật, theo kịp sự pháp triển của Công ty.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của HĐQT, BKS.

 

YÊU CẦU:

– Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Luật hoặc có chứng chỉ về kiểm toán nội bộ do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kiểm toán nội bộ cấp.
– Ít nhất 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm việc trong môi trường Tập đoàn/ Tổng công ty, am hiểu các lĩnh vực như xây dựng, bất động sản,…
– Am hiểu pháp luật doanh nghiệp, luật kế toán, thuế hiện hành;
– Có khả năng giao tiếp, phân tích và nhận diện rủi ro tốt.
– Có khả năng giải quyết vấn đề độc lập và làm việc nhóm; chủ động trong công việc.
– Có khả năng lập kế hoạch và kiểm soát tiến độ công việc
– Khả năng đọc hiểu các loại tài liệu tiếng Anh phục vụ cho công việc và giao tiếp tiếng Anh tốt.

 

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ email: tuyendung@coteccons.vn

hoặc liên hệ Bộ phận Tuyển dụng: 028 3514 22 55 – Máy lẻ: 1176

 

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn
Search for:
TÌM KIẾM