Chủ trì Thiết kế [Dự án LEGO]

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Quản lý chất lượng thiết kế
–  Phân công và giao nhiệm vụ đến các chủ trì bộ môn kiểm soát các vấn đề về chất lượng của hồ sơ thiết kế
–  Định hướng giải pháp thiết kế của dự án

2. Quản lý tiến độ thiết kế
–  Lập tiến độ tổng thể cho từng giai đoạn thiết kế
–  Thúc đẩy chủ trì bộ môn kiểm soát tiến độ của các bộ môn

3. Quản lý chi phí của dự án
–  Thúc đẩy chủ trì bộ môn cung cấp các tài liệu liên quan đến chi phí cho các đơn vị tư vấn thực hiện hồ sơ thiết kế
–  Thúc đẩy chủ trì bộ môn phối hợp với P. Đấu thầu, công trường để kiểm tra khối lượng và chi phí của dự án trong giai đoạn thiết kế
–  Quản lý các rủi ro liên quan đến chi phí trong quá trình thiết kế

4. Điều phối và quản lý thông tin dự án
–  Đầu mối tiếp nhận các thông tin từ Chủ đầu tư, tư vấn quản lý dự án, cơ quan quản lý nhà nước và giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế
–  Kiểm soát tất cả các thông tin ra/vào của dự án
–  Triển khai để chủ trì bộ môn điều phối thông tin với các đơn vị tư vấn thiết kế

5. Quản lý hợp đồng thiết kế và thanh toán
–  Đầu mối phối hợp bộ môn Kinh tế, bộ phận CCM, kế toán và các bộ phận khác… lập hợp đồng thiết kế của dự án với chủ đầu tư
–  Triển khai để chủ trì bộ môn phối hợp bộ môn Kinh tế, bộ phận CCM, kế toán và các bộ phận khác…lập hợp đồng thiết kế của dự án với tư vấn thiết kế
–  Phê duyệt nghiệm thu và thanh toán cho các thầu phụ thiết kế do chủ trì bộ môn trình

6. Tìm kiếm và lựa chọn thầu phụ thiết kế
–  Tìm kiếm các nhà thầu phụ thiết kế mới, giới thiệu cho lãnh đạo TTQLTK và các trưởng bộ môn
–  Phối hợp với lãnh đạo TTQLTK và các trưởng bộ môn tự chọn thầu phụ thiết kế phù hợp với dự án

II. YÊU CẦU:
–  Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng hoặc chuyên ngành khác có liên quan;
–  Anh văn lưu loát;
–  Thành thạo phần mềm xây dựng có liên quan;
–  Kinh nghiệm công tác trên 5 năm;
–  Có khả năng quản lý, lập kế hoạch và kiểm soát tiến độ, chất lượng công việc.

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ & ỨNG TUYỂN:
–  Điện thoại: 028 3514 2255  (nhánh 1176/1143)
–  Email: tuyendung@coteccons.vn

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG