làm việc tại coteccons

working at
COTECCONS

Coteccons trọng con người làm cốt lõi

“Chúng tôi tự hào với đội ngũ nhân viên hơn 2.000 nhân sự có nền tảng vững chắc và kinh nghiệm đa dạng qua các dự án đẳng cấp Quốc tế mà Coteccons đã xây dựng. Người Coteccons kiên định, dũng cảm và luôn sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để tiến về phía trước, kiến tạo tương lai ngành xây dựng, tương lai Việt Nam.”


- Chủ tịch HĐQT Coteccons, Bolat Duisenov -

Xác định con người là chìa khóa thành công và là sức mạnh nội tại của tổ chức, Coteccons đã không ngừng cập nhật, cải tiến và kiện toàn các chính sách phát triển nguồn nhân lực nhằm tạo điều kiện tối ưu nhất có thể cho tập thể cán bộ nhân viên đang làm việc tại Công ty. Việc xây dựng các chính sách phúc lợi một cách rõ ràng, minh bạch cho người lao động luôn là một phần không thể thiếu trong quản trị doanh nghiệp ở Coteccons. Khi người lao động yên tâm làm việc, họ mới phát huy hết khả năng của bản thân và sẽ mang lại giá trị lớn nhất.

Chặng đường hình thành và phát triển của Coteccons chứng kiến những nổ lực của tập thể Ban lãnh đạo và toàn bộ CBNV xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và thật sự tốt để người lao động yên tâm làm việc, tập trung giá trị kiến tạo tương lai.

Nơi làm việc AN TOÀN và chế độ chăm sóc SỨC KHỎE
TÔN TRỌNG và NHÂN VĂN
Đảm bảo QUYỀN LỢI người lao động theo đúng pháp luật
Chính sách lương thưởng MINH BẠCH, PHÙ HỢP, TƯƠNG XỨNG
ĐÀO TẠO và PHÁT TRIỂN

hoạt động của chúng tôi

Chăm sóc sức khỏe cho người lao động

TIN TỨC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG​

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG