Meiko

1 block 4 tầng cao trên tổng diện tích sàn 51.600m2

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Client(JP)

Tập đoàn Meiko

Location(JP)

Lô CN9, KCN Thạch Thất - Quốc Oai, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội

Status(JP)

in(JP) 2022

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

PROJECT IMAGES(JP)

Related Projects(JP)

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn
Facebook(JP)
Youtube(JP)
Linkedin (JP)
Zalo(JP)
instagram(JP)
Tiktok(JP)
84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn(JP)

GENERAL INQUIRIES​(JP)