Long Thai Tu Spinning Factory – Phase 2

Area of 36,719 sqm on the land area of 18 hectares.

Gói thầu
162 billion Dongs.
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
10 months
Thời gian hoàn thành dự án
Client(JP)
Location(JP)
Status(JP)
Gói thầu
162 billion Dongs.
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
10 months
Thời gian hoàn thành dự án

PROJECT IMAGES(JP)

Related Projects(JP)

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn
Facebook(JP)
Youtube(JP)
Linkedin (JP)
Zalo(JP)
instagram(JP)
Tiktok(JP)
84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn(JP)

GENERAL INQUIRIES​(JP)