Chấp thuận Đơn từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Trí Gia Nguyên

Vui lòng xem file đính kèm tại đây

TIN LIÊN QUAN

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG