HĐQT chấp thuận Đơn từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Phan Hữu Duy Quốc

Vui lòng xem file đính kèm tại đây

 

 

TIN LIÊN QUAN

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG