Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với bà Phạm Thị Bích Ngọc

Vui lòng xem file đính kèm tại đây

TIN LIÊN QUAN

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG