Meiko

1 block 4 tầng cao trên tổng diện tích sàn 51.600m2

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Client

Tập đoàn Meiko

Location

Lô CN9, KCN Thạch Thất - Quốc Oai, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội

Status

Completed

in 2022

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

PROJECT IMAGES

Related Projects

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

GENERAL INQUIRIES​